Zpět na úvod Úvod
Aktuality
Očkování Očkování
Vybavení ordinace Vybavení
ordinace
Vaąe dotazy Vaše
dotazy
Fotogalerie Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Adresa:
Mládí 724,
735 14 Orlová

Telefon:
596 511 363

Mobil:
733 151 151

Mapa

1. Povinné očkování

VĚK DÍTĚTE NEMOC
od 4. dne nejpozději
do 6.týdne
tuberkulóza
(pouze u rizikových dětí s indikací)
od 6.týdne
od 9.týdne (2 měsíce) záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterii Haemophilus influenzae typu B
4 měsíce záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterii Haemophilus influenzae typu B
od 12.měsíce
13.měsíc spalničky, zarděnky, příušnice
mezi 11. a 13. měsícem záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterii Haemophilus influenzae typu B
od dovršení 5. do dovršení 6. roku spalničky, zarděnky, příušnice
v 5 letech věku dítěte záškrt, tetanus, černý kašel
v 10 letech věku dítěte záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna
od 10 let
od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku dítěte

2. Nepovinné očkování

S VYZNAČENÍM VAKCÍN PFIZER
VĚK DÍTĚTE NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne nejpozději do 6. týdne
od 6. týdne rotavirové nákazy +
meningokoková onemocnění séroskupin ACWY* Nimenrix
od 9. týdne (2 měsíce) pneumokoková onemocnění */** Prevenar 13***
rotavirové nákazy +
4 měsíce pneumokoková onemocnění * Prevenar 13***
rotavirové nákazy +
od 12. měsíce klíšťová encefalitida FSME-IMMUN
13. měsíc
mezi 11. a 12. měsícem pneumokoková onemocnění* Prevenar 13***
od dovršení 5. do dovršení 6. roku
v 5 letech věku dítěte
v 10 letech věku dítěte
od 10 let meningokokové onemocnění séroskupiny B* Trumenba
od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku dítěte onemocnění lidským papilomavirem* +

+ Poznámka: Společnost Pfizer nemá vakcínu na toto onemocnění. Informace o těchto vakcínách získáte u praktického pediatra.

* Hrazeno z prostředků večejného zdravotního pojištění pro osoby splňující podmínky dané zákonem č.48/1997 Sb. v platném znění.

** U rizikových skupin dětí (do 6. měsíce věku) a u předčasně narozených dětí (<37.gestační týden) doporučuje Česká vakcinologická společnost očkování ve schématu 3+1. zákonem č.48/1997 Sb. v aktuálním znění.

*** Částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro osoby splňující podmínky dané zákonem č.48/1997 Sb. v plat. znění.